středisko Louny
Záhlaví

družina Kólií

družina Kólií má také své webovky Ve svitu Luny

Program probíhá ve stejných termínech s družinou Sněženek.

Činnost je přizpůsobena právě pro starší dívky, ale část programu je společná s mladšími, družinkou Sněženek.

program pro dívky (12 - 15 let) vede vůdkyně 1. dívčího oddílu Luna

Ing. Martina Gnidová
776 701 807
labykus@gmail.com


Pravidelné schůzky na skautské Baště v Masarykových sadech:

16:15 - 18:15 hod. každé úterý

Pravidelné schůzky se nekonají, pokud na den schůzky připadne státní svátek nebo školní prázdniny.

Víkendové akce a další činnosti mimo pravidelné schůzky družin jsou uvedeny v Harmonogramu.

holky batikují