středisko Louny
Záhlaví

družina Sněženek

družina Sněženek má také své webovky Ve svitu Luny

Program probíhá ve stejných termínech s družinou Kólií.

Činnost je přizpůsobena pro mladší dívky, ale část programu je společná se staršími, družinou Kólií.

program pro dívky (6 - 12 let) vede vůdkyně 1. dívčího oddílu Luna

Ing. Martina Gnidová
776 701 807
labykus@gmail.com


Pravidelné schůzky na skautské Baště v Masarykových sadech:

16:15 - 18:15 hod. každé úterý

Pravidelné schůzky se nekonají, pokud na den schůzky připadne státní svátek nebo školní prázdniny.

Víkendové akce a další činnosti mimo pravidelné schůzky družin jsou uvedeny v Harmonogramu.

holky batikují