středisko Louny
Záhlaví
017
Postavme školu v Africe!

Společný projekt Junáka společnosti Člověk v tísni. Letos probíhá III. ročník, díky předchozím dvěma byly postaveny 3 školy v Etiopii, v kterých již touto dobou probíhá výuka. Nejde jen o pouhé vybírání peněz, ale především o šíření informací o situaci v Africe. Skauti a skautky při této příležitosti hrají africké hry, vaří stylová jídla, sledují dokumentární filmy, pořádají besedy pro veřejnost a aktivity pro děti.....


Mikulášský seminář

První prosincový víkend je tradičně vyhrazen „Mikulášskému semináři“, akci pro mladé lidi ve skautu od 14 let. Program tvoří vyhlášení umělecké soutěže „Polibek Múzy“, seminář na každoročně obměňované téma (na loňské „Totalitě“ přednášeli např. Ivan Medek, Jaromír Štětina či Dana Němcová), taneční večer a promítání soutěžních i dokumentárních filmů.


Den boje proti rakovině

Veřejná sbírka pořádaná Ligou proti rakovině, které se účastníme již od jejího počátku. Shánění pomoci pro výzkum, léčbu a prevenci rakoviny probíhá vždy v druhém květnovém týdnu, symbolem celé akce jsou žlutooranžové kvítky měsíčku lékařského, které rozdáváme dárcům za jejich finanční příspěvky.


Kapka naděje

Každoročně v červnu obětuje většina straších skautů jeden víkend pomoci při vybírání prostředků na transplantaci kostní dřeně a vyrazí mýt za drobné příspěvky na sbírku auta u benzínových pump.


Betlémské světýlko

Předvánoční šíření radosti a lásky. Do Vídně je letecky připraven plamínek zapálený v Betlémě, odkud se pak pomocí skautských kurýrů šíří po celé Evropě. Téměř v každém městě je možné si přijít zadarmo připálit symbol vánočního míru a štěstí.


Jamboree

Termín jamboree se používá pro skautské setkání většího rozsahu. Od samých počátků skautingu se pořádají jamboree světová s desetitisícovou účastí, prestižní akce, kde nabídka volných míst zdaleka nedostačuje poptávce, ale konají se i jamboree menší- středoevropská, národní, nebo např.jamboree západočeské či moravskoslezské.


Kurzy a lesní školy

Junák disponuje velmi propracovaným vzdělávacím systémem vedoucích. Jednou z možností, jak získat potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi či mladými lidmi, je účast na nějakém ze vzdělávacích kurzů. Existují kurzy různého zaměření a poskytující možnosti složení rozličných zkoušek. Výjezdy na kurzy jsou velmi populární zvláště mezi mladší generací vedoucích, protože kromě získaných vědomostí si člověk odváží i nové přátele a lepší poznání vlastní osobnosti.


Letní tábory

Většina skautských oddílů pořádá během letních prázdnin tábory. Celý oddíl společně prožije 2-3 týdny v přírodě, nejčastěji v podsadových stanech, a každý člen se nějakým způsobem podílí na fungování tábora- je třeba naštípat dříví, uvařit oběd, dojít pro vodu...nic nefunguje na stisknutí tlačítka. Většinu času však na táboře vyplňují hry a program, který je vyvrcholením celého roku a nejčastěji má podobu etapové hry na nějaké téma, v jehož duchu se nese celý pobyt (Pohádková říše, Neznámá planeta, Ztroskotání na tajemném ostrově, Pravěk...).