středisko Louny
Záhlaví
019
Jste skauti nebo junáci?

Junák, český skaut je oficiálním názvem naší organizace, která je součástí celosvětového skautského hnutí. My sami sebe nazýváme skauti, označení junák se používalo spíše v začátcích skautingu v ČR.


Proč si mezi sebou neříkáte normálními jmény?

Skauti se mezi sebou titulují takzvanými „přezdívkami“. Nejedná se o žádné pravidlo či nutnost, ale jako v každé pravidelně se scházející partě, často dochází k situacím, které svým aktérům přinesou „přezdívku“. Ve skautingu pak tato nová jména mají i symbolickou funkci, jsou jakýmsi znakem příslušnosti ke skupině. Přezdívky nejsou ničím nuceným, naopak se často stává, že se někomu jeho přezdívka zalíbí natolik, že ji začne upřednostňovat před civilním jménem a třeba si s ní podepisovat písemky a školní sešity:).


Proč nosíte to zvláštní oblečení?

Zvláštnímu oblečení se říká skautský kroj. Skauti si jej oblékají při slavnostních či veřejných příležitostech, vyjadřuje, že k sobě navzájem patříme a že se za skauting nestydíme. kroj je navíc dobrým prostředkem, jak se o jeho nositeli dozvědět víc- při podrobnějším prozkoumání všech nášivek a odznaků se dozvíte, jak dlouho dotyčný skautuje, odkud je, co ho baví, kde všude byl, jakou má ve skautu funkci, jak je asi starý...


Co na tom skautu vlastně děláte?

Skautská činnost má neuvěřitelně velký záběr, stručné shrnutí není jednoduché. Učíme se, jak se postarat sami o sebe i o ty, kteří potřebují pomoc, snažíme se porozumět ostatním lidem i sobě samým, nacházíme nové přátele, cestujeme po republice i do zahraničí, chráníme přírodu, společně hledáme své místo ve světě...A konkrétně? Hrajeme divadlo, vaříme čaje z přírodních zdrojů, pořádáme humanitární sbírky, vyrábíme ruční svíčky, batikujeme oblečení, chodíme na výstavy a do muzea, lezeme po kopcích, hrajeme hry všeho druhu- od psychologických po úplné orvávačky, spíme pod stanem, učíme se používat moderní techniku....a to není ani jedna třetina toho, co vás ve skautu může potkat:).

Jsou skauti jenom v Čechách?

Myslet si, že ano, by byl velký omyl. Skauti jsou téměř všude. Skauting za 100 let své existence doputoval do Izraele, Ázerbajdžánu, Mexika i Kanady. V každé zemi je jeho podoba trochu jiná- každý stát má svůj vlastní kroj, podle přírodních a společenských podmínek se mírně liší i program, ale hlavní myšlenka zůstává všude stejná.


Jak Junák funguje?

Ve většině měst se nachází skautský oddíl. To je skupina v počtu přibližně 25 lidí. Každý oddíl má svého vedoucího, který řídí celou činnost. Program jako takový pak probíhá v malých skupinkách zvaných družiny. Ty mají okolo 6 členů a vede je rádce, skaut či skautka ve věku od 14 do 16 let. Družiny se každý týden schází na schůzkách, celý oddíl pak společně jezdí na různé akce, výlety a na tábor.
Oddíly ve městě jsou spojeny do středisek, to jsou jednotky, které mají právní subjektivitu. Na krajské úrovni pak činnost koordinují krajské rady a nejvyšším orgánem v republice je pak ústředí sídlící v Praze.

:-)