středisko Louny
Záhlaví
007

Skauting je příležitost...


Být členem týmu a najít si kamarádyProžívat život naplno, aktivně a zajímavěPracovat na sobě, rozvíjet svoje kladné stránky a vlohyPomáhat světu kolem sebe, lidem i příroděHledat smysl svého života, svou vlastní cestu

Co nabízí skauting dětem?


partu kamarádů i celoživotní přátelstvíschůzky plné soutěží a her každý týdenvíkendové výpravy po celé republice i do zahraničíprázdninové táboryspolehlivou obranu proti nudě
Luštění


Co nabízí skauting rodičům?


děti tráví volný čas aktivně, v bezpečném prostředí a pod dozorem kvalifikovaných vedoucíchděti se naučí pracovat v týmu, být samostatné, utvořit si vlastní názorděti se rozvíjí ve všech ohledech (komunikace, inteligence, vztahy...), skautský program není pouze jednostranný jako mnohé sportovní kroužkyděti jsou ve skautských oddílech vedeny ke kladným životním hodnotám – pravdomluvnost, kamarádství, fair play, tolerance, služba společnosti...děti poznají nejen Českou republiku, ale mají možnost vycestovat do zahraničí, procvičit si cizí jazyky

na lodi


4x o skautingu


Skautské hnutí působí v současnosti ve 216 zemích a teritoriích světa (skautské organizace neexistují pouze v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě), má přes čtyřicet milionů členů a je tedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež

Skauti a skautky na celém světě se hlásí ke stejným životním hodnotám. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce a jeho pozitivní působení ve světě. K tomu člověka vede skautská výchovná metoda, tedy systém výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí
Skauting má za sebou sto let existence (1907 – 2007). Za svůj úspěch vděčí pružnému a originálnímu výchovnému systému, díky němuž může být stále atraktivní a zajímavý

Skauting si dovedl a stále dovede získat mladé lidi na celém světě, je otevřený pro všechny lidi bez rozdílu věku, barvy pleti, pohlaví či náboženského vyznání. Dospělí a děti se ve skautském oddíle stávají partnery, vzájemně se od sebe učí a překonávají tak hranice věkové a generační. Díky všestrannosti skautského výchovného programu si zde každý může najít to, co je mu osobně nejbližší


Kroj na stromě