středisko Louny
Záhlaví
František z Hamonína, hra ve městě nejen o městě ...

Františkova družinaRáno mráz a mlha, v poledne pořád mlha, která se bohužel zvedla až když byl poklad rozdělen ... To však nevzalo ani kousek dobré nálady organizátorům ani soutěžícím. Ty tvořily nejen TLUPY dětí z Loun, ale také naši kamarádi ze Žatce, z Mostu a Ústí nad Labem. Ti mladší s sebou měli doprovod a podporu rodičů. Museli najít deset stanovišť a na každém splnit nějaký úkol. V Katovské uličce děti trénovali správnou trefu sekerou, v

mosťáci v dobrém rozmaruŽatecké bráně určovali architektoniké slohy, u loutkového divadla lovili medvěda, v kostelíku sv. Petra děti zpívali (a mnohé opravdu hezky), středověkou mluvu překládali na židovském hřbitově, šaška měli pobavit ve sklepích domu U Jednorožce, cestu za světlem podnikali v hlubinách hradeb, souhvězdí určovali až ve hvězdárně gymnázia a znalost českých panovníků prokazovali ve dvoře radnice. Tímto musíme poděkovat lounské radnici, muzeu a GVH za umožnění přístupu do zajímavých, běžně nepřístupných prostor a také knihovně s kavárnou Jeroným, za poskytnutí zázemí během konání hry.

Nepozorností soutěžících se letos stalo, že klíč k poslednímu zámku byl odložen jako nepotřebný a tak poklad nezískala jedna vítězná tlupa, ale byl rozdělen mezi členy prvních pěti tlup podle nejvyššího počtu získaných grošů na jdnotlivých stanovištích.

Klíče a zámky

nácvilady

na pokladu

zahájení

napětí mezi soutěžícími

správná trefa u kata

rychlý přsun na stanoviště

dům U Jednorožce

kontrola pořadí družin

poklad ještě odolává

Pozvánka na Františka z Hamonína 2011