středisko Louny
Záhlaví
Lounští skauti dobyli Helfenburk

Uplynulou sobotu se vlaky na trati Lovosice – Česká Lípa zaplnily desítkami mladých bojovníků, které bylo možné poznat podle různobarevných štítů. Z Úštěku na hrádek Helfenburk v ranních hodinách postupovaly oddíly odhodlané po letech konečně dobýt zachovalou zříceninu hradu ze 14. století.
Po desáté hodině výstřel z cimbuří oznámil zahájení boje. Na osmdesát obránců se štíty supích hlav začalo bránit jediné dvě přístupové cesty v jinak zachovalém opevnění proti stovce útočníků. Ačkoliv obránci vytvořili dokonalý kryt zvaný želva, útočícím jednotkám se podařilo rozdělit za branou jejich síly na dva tábory. Po urputné hodinové bitvě se počty bojovníků na obou stranách snížily na polovinu. A tehdy desítka obránců prorazila branou před hrad ven, kde však narazila na zálohy, které jim nedovolily získat nepřátelskou vlajku. Zatímco se bojovalo před hradbami, útočníci prorazili slábnoucí obranu u skalní průrvy a zmocnili se praporce obránců. Bitva skončila, koule spletené z ponožek přestaly zběsile lítat vzduchem a desítka rozhodčích přestala zasaženým strhávat ze štítů životy.
Radost útočících oddílů byla veliká, vždyť dobýt Helfenburk se nepodařilo již půl tuctu let. I našich deset statečných hrdinů se podílelo na vítězství a tak cesta domů uběhla ve vzájemném vyprávění o zážitcích z boje. Vždyť lounští skauti letos dobyli Helfenburk!

Poznámky k fotografiím:

1. jméno příjmení – přezdívka: zkratka

František Pospíšil – Pošťák: FP
Petra Slabová – Křemík: PS
Martin Konvalinka – Max: MK
Jakub Mithofer – Živel: JM
Jakub Cepl – Fišta: JC
Michal Salač: MS
Michal Mikeš: MM
Václav Mikeš: VM
Kristýna Přibylová – Týnka: KP
Katka Ceplová – Káťa: KC

2. fotografie vždy zleva

lounští

lounští : nahoře MM, MS, JC, VM, JM, MK, dole FP, KP, KC


na hrad

na hrad : VM, JM, JC, KC, MK, PS, KP


oddíl

oddíl : vzadu MK, JC, VM, vpředu MS, MM, KP, KC


odměna

odměna : MK, JC, JM, MM, VM, KC, KP, MSpole


želva


hlídka


útočníci