středisko Louny
Záhlaví
016

Historie


Počátek světového skautingu se datuje do roku 1907. V tomto roce uspořádal britský šlechtic Robert Baden – Powell, zakladatel skautského hnutí, první skautský tábor. Úspěch skautské myšlenky byl od počátku obrovský, což potvrzuje i rychlé šíření této „senzační novinky“ po Evropě i v zámoří. Roku 1911 přichází díky profesoru A. B. Svojsíkovi skauting také do Čech, o rok později získává svůj tradiční místní název – Junák. Zlatou érou českého skautingu bylo období první republiky. Skauty podporoval prezident T.G.Masaryk a tehdejšími oddíly prošla řada vynikajících osobností – prezident Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, klinický lékař a akademik Josef Charvát, příslušník zahraničního odboje Jan Kubiš.

Za druhé světové války byl skauting zakázán. Mnoho skautů se zapojilo do zahraničního a zejména domácího odboje proti nacistické okupaci. Sedm stovek z nich za to zaplatilo životem. Popraven byl i Vladimír Lamka, činovník z Loun, jehož jméno nese lounské skautské středisko.

Poválečné nadšení pro skauting neznalo mezí, Junák měl tehdy čtvrt miliónu členů. Ti se aktivně zapojili do hospodářské obnovy válkou zdevastované země. Doba krásných plánů do budoucna však netrvala dlouho, přerval ji komunistický puč v roce 1948. Skautská organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí zrůdných politických procesů (posledním popraveným politickým vězněm v ČSR byl Vladivoj Tomek, skautský vůdce) a strávila roky v komunistických žalářích. V roce 1950 byl Junák oficiálně zrušen. Mnoho skautských oddílů však nadále fungovalo ilegálně či pod hlavičkou turistických organizací.

Krátký záblesk naděje přinesl rok 1968. Nadšenou obnovu skautské činnosti však ukončil rok 1970, kdy byl skauting opět na dlouhých 19 let zakázán.

Na přelomu let 1989 a 1990 vstala skautská organizace z popela znovu. Rychle se začlenila do mezinárodních skautských organizací. V souvislosti s rozdělením Československa došlo i k dělení skautské organizace na českou a slovenskou. Organizace českých skautů tehdy získala svůj dnešní název Junák – svaz skautů a skautek ČR.

Od roku 1911 prošlo skautskými oddíly v českých zemích více než půl milionu lidí, mezi nimi i řada dnešních významných osobností, například politik Martin Bursík, architekt David Vávra, filosof Erazim Kohák, bývalý prezident Václav Havel, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, či „první dáma české vědy“ Helena Illnerová. V současné době má Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tisíc členů a je největší výchovnou organizací v České republice.

svpjsíláč most