středisko Louny
Záhlaví
008
Proč vůbec přihlásit dítě do skautu?

Protože narozdíl od jinách zájmových činností (sport, umělecké kroužky...) skauting rozvíjí dítě po všech stránkách a není jen koníčkem, ale i systémem vyýchovy - k samostatnosti, aktivnímu přístupu k životu i ke kamarádství. V současné době tolik žádané teambuldingové programy pro zaměstannce firem často používají skautské metody - výchovu prožitkem, hry zaměřené na spolupráci a komunikaci ve skupině.

Existují nějaké slavné skutské osobnosti?

Skautskou výchovou prošla značná část elity českého národa - např. Václav Havel, Radim Palouš (emeritní rektor FF UK), Václav Břicháček (nejvýznamnější žijící český pedagog), Símon Pánek (ředitel společnosti Člověk v tísni)nebo David Vávra (herec a architekt). Tito a mnozí další na léta ve skautském oddíle s láskou vzpomínají a často jmenují skauting jako velmi důležitý impuls ve svém životě, který jim následně pomohl k úspěchům v životě.

Kdy je možné se do skautského oddílu přihlásit?

Kdykoliv během roku, stačí jen kontaktovat vedoucího (viz sekce Kontakty)nebo prostě přijít na schůzku (viz sekce Kde nás najdete). Informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle 777 000 344 nebo na mailové adrese pospisil@stavumlouny.cz.

Co je potřeba k tomu, aby se člověk stal skautem?

Vyplněná přihláška, zaplacené členské příspěvky a dostatek nadšení.

Jak je skautování finančně náročné?

Roční členské příspěvky činí 1000 Kč a je v nich zahrnuto i úrazové pojištění a předplatné skautského časopisu (Ben Já Mína, Světýlko, Skaut, Roverský Kmen - podle věkové kategorie). Zvlášť se platí účastnické poplatky na jednotlivé akce, výpravy a tábory. Např. víkendová výprava vyjde na cca 150 Kč, čtrnáctidenní letní tábor na 3000 Kč.

Je potřeba nějaké vybavení?

Ano, zcela jistě dobrý batoh, např. Gemma, kvalitní boty, nejlépe pohorky, spací pytel, karimatka, skautský kroj...vše je ale možné pořizovat postupně.