středisko Louny
Záhlaví
Čtvrtá výzva NA KOLECH PŘES VRCHOLY
V roce 2013 nás na kolech překvapily (ale neodradily) mrazivé teploty. Letos byly postaveny nové překážky ve formě malých horských prémií (Chraberce, Chožov a Nečichy) a žhavé paprsky jarního Slunce nás pak unavily (a mnohé i připálily) více, než vlastní kilometry.

Důležitým výsledkem bylo, že všichni, kdo výzvu přijali, splnili s bezpečnou rezervou předepsané podmínky a mohou být uznáni zdatnými cyklisty.

Letos jsme sice a naprosto výjimečně nelepili žádnou duši, ale přesto kola některých byla nejslabším článkem výpravy, konkrétně úplně nebo částečně nefunkční řazení převodových stupňů ...

01_připraveni k odjezdu 02_Chraberce odpočinek

03_kolovlče

04_cesta nad slunce

05_Halóóó

06_skládáme si koně

07_polské kuželky

08_Prckův chopper

09_Lenešický rybník

10_zde se prodávají nanuky

11_finálka u čtvrtého stanoviště

12_tak jsme dojeli

Výprava kola zvadlo