středisko Louny
Záhlaví
011

Kde se vzal skauting v Lounech?Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Louny

První skautský oddíl v Lounech založila v roce 1917 děvčata, která si myšlenku skautingu přivezla ze svých studií v Praze. Za několik měsíců potom vznikl i první chlapecký oddíl. Prvními skautkami a skauty se stávali členové Sokola a žáci reálného gymnázia.

Skautské hnutí se zprvu nejen rozvíjelo, ale i transformovalo. Výsledkem sloučení několika skautských organizací byla organizace Svaz Junáků skautů Republiky Československé. Již za první republiky měla lounská organizace přes 260 skautů a skautek a na padesát rodičů ve Svazu přátel Junáka. Lounské tábory se konaly např. u Zbiroha, blízko Skryj u zříceniny Týřova či na Chodsku.V roce 1935 si skauti postavili na Husově třídě svépomocí Skautský domov, který stál až do roku 1975.

V roce 1940 byla skautská činnost zakázána a majetek zabaven státní policií. V září 1943 byl v Berlíně zastřelen dlouholetý vůdce lounských skautů advokát Vladimír Lamka.

Činnost se obnovila okamžitě po skončení války, V létě už probíhaly tábory a od září se činnost rozběhla na plné obrátky. Po převratu r. 1948 se nad skautingem v Československu opět stahují mračna. Některé oddíly končí svou činnost již ve čtyřicátém osmém, jiné zanikají postupně či pod nátlakem vstupují do ČSM. Oficiálně byl Junák zrušen r. 1951.

Třetí a nejkratší období činnosti po Pražském jaru přineslo velký rozmach skautingu, kdy v lounské organizaci pracovali téměř tři stovky členů. V tomto období si oddíl vodních skautů postavil v parku skautskou loděnici, kterou užívá dosud. Po dalším zákazu činnosti pokračují skauti ve své práci pod hlavičkami Svazarmu, Klubu turistů a nebo vodáckého kroužku Gymnázia. Úzká spolupráce s vedením školy pokračuje až dodnes.

Další příležitost na sebe nechala čekat dlouhých 19 let. 5. prosince 1989 pak bylo v Lounech založeno skautské fórum, 30. leden 1990 je pak připomínám jako datum posledního znovuzrození lounského skautingu. Jako náhradu za zbořený skautský domov pak středisko obdrželo Rybářskou baštu v Masarykových sadech, kterou používá dodnes.

Středisko má nyní dva oddíly a jeden klub old-skautů. Členská základna má přes padesát skautů a skautek, kteří kromě běžné výchovně-vzdělávací činnosti organizují akce nejen pro sebe, ale i pro veřejnost. Pravidelnými charitativními akcemi jsou například Květinový den, Den Země, Postavme školu v Africe nebo předávání Betlémského světla. Tradicí se stalo zajištění Dětského dne v Lužné a prezentace při Dni otevřených kluboven. Skauti se účastní celostátních Závodů světlušek a vlčat, Svojsíkova závodu a Závodu Prahou přes tři jezy. Zájemci reprezentují středisko na celostátních a některých mezinárodních akcích, jako bylo zajištění zázemí veslařů na Olympijských hrách v Athénách nebo účast na světovém setkání skautů Jamboree v Anglii v roce 2007.

V roce 2007 naše lounská organizace oslavila 90 let své činnosti a během podzimních oslav jsme vzpomenuli na ty, kteří pro nás prošlapávali skautskou stezku a dnes již nejsou mezi námi. Byli to zejména bratři Lamka, Lehmann, Šnobl, Šimůnek, Růžička, Zeman, sestra Kopáčová a další …