středisko Louny
Záhlaví
013
Ve školním roce 2015/ 2016 se schůzky lounských skautů a skautek budou konat následovně:

družina "MEDVĚDI"
vlčata (6-12 let) 17:00 - 19:00 hod. každé pondělí
družina "KAMZÍCI"
skauti (11-15 let) 17:00 - 19:00 hod. každé pondělí


družina "SNĚŽENKY"
světlušky (6-12 let) 16:15 - 18:15 hod. každé úterý
družina "KÓLIE"
skautky (11-15 let) 16:15 - 18:15 hod. každé úterý


družina "DELFÍNI"
vodácká družinka smíšená (6-12 let) 16:00 - 18:00 hod. každou středudružina "KORMORÁNI"
vodácká družinka smíšená (6-12 let) 16:00 - 18:00 hod. každou středudružina "OKOUNI"
vodácká družinka smíšená (11-15 let) 16:00 - 18:00 hod. každou středu

Medvědi, Kamzíci, Sněženky a Kólie na skautské Baště a Delfíni s Okouny na skautské Loděnici v Masarykových sadech (viz sekci "kde nás najdete").

Pravidelné schůzky se nekonají, pokud na den schůzky připadne státní svátek nebo školní prázdniny.