středisko Louny
Záhlaví
009
Skauting v Lounech existuje již 100 let. Lounské středisko dnes zahrnuje celkem 3 oddíly, pořádá různé akce a tábory, zapojuje se do celostátních projektů.

Více informací naleznete v samostatných kapitolách na dalších stránkách.

táborové náměstí