středisko Louny
Záhlaví
Splutí Ohře z Levonic do Loun
Jako vyvrcholení skautského roku ve vodáckém oddíle pro nás Pošťák připravil splutí části Ohře. Do Levonic, výchozího bodu naší 22 km dlouhé cesty po vodě, jsme se dostali částí vlakem, do Postoloprt, a částí pěšky. Už na tuto první část cesty byly pro posádky plavidel připraveny úkoly. Před vyplutím proběhlo poučení posádek o pravidlech a bezpečnosti na vodě a nějakou dobu zabralo nafukování raftu. Po deváté hodině jsme konečně vypluli.

Bylo krásně, teplo a slunečno. Kromě jízdy samotné, čekalo na posádky plavidel mnoho soutěží a her. Krátce po přenesení jediného Březeneckého jezu nás na chvilku potrápil déšť, ale snad zdárně a všichni spokojeni jsme dopluli až do přístavu - k naší skautské loděnici. Něco o programu a o náladě vypoví následující fotografie. Snad napoví i popisky u jednotlivých obrázků.

Ranní rozdělení na lounském nádraží

S mapou hledají druhý úkol

Rozdělení úkolů a poučení posádek

Bodované nafukování raftu

Nasedáme ...

Posádka Sněženek v nejlepším

u lodí před plněním dalšího úkolu

Žena přes palubu

Sprint ke břehu při hře přístavy

Sněženky pod březeneckým jezem

Hra zasaď semínko

loď bez kormidelníka

Netradiční (plánované) setkání

Deštěm na společné krátké cestě

Kormidelníkova pohoda a klídek

Očista lodí v přístavu

Závěrečný nástup---------
ZPĚT
HOMEPAGE