středisko Louny
Záhlaví
Základní kolo Svojsíkova závodu - pošta českých skautů, aneb také takové malé okresní minijamboree

01_zahájení - hlídkyVe středu 8. května se v Lounech konaly skautské závody, které byly vsazeny do rámce skutečné skautské pošty, která roznášela dopisy ustanovené Národní vlády v roce 1918. A tak se ráno kolem deváté hodiny před skautskou Baštou tísnilo přes sto dětí, kteří přijeli na závody z Mostu, Litvínova i Neštěmic. A k nim je třeba přičíst na třicet rodičů a čtyřicet organizátorů závodů.
02_zahájení - projev TGM
Skauti a skautky se tak na celý den ponořili do atmosféry, kdy bylo nutné rychle a spolehlivě předávat informace mezi lidmi. K tomu jim vydatně pomáhali mladší kurýři (vlčata a světlušky) i nejmladší Medvíďata a Mravenečci, kteří zase hledali a skládali poštovní známku. V devatenácti soutěžních disciplínách si skauti vyzkoušeli například aktivity spojené s šifrováním, předáváním zpráv, fyzickou kondicí, vědomostními znalostmi nebo logickým myšlením a vyhledáváním informací na internetu. Nejvíce jim dala zabrat plavba na pramici, ošetřování zraněného a poznávání minerálů a preparovaných ptáků a savců.

03_Hektor a TGM v našem vydáníPrvní stanoviště byla umístěna přímo v parku, ostatní musely hlídky nalézt na různých adresách ve městě. A tak skauti a skautky předávali dopisy například v domě U jednorožce, v muzeu Zkamenělý les, na gymnáziu či v opevnění městských hradeb.

04_Porada rozhodčích
V kategorii skautů postupují do krajského kola Bobři z Litvínova a Kamzíci z Loun, za skautky Sojky z Mostu. V kategorii světlušek zvítězily Sýkorky z Mostu a v soutěži vlčat Orli z Litvínova. A předškoláci byli za namáhavou cestu odměněni perníkovou medailí, která se jim při odjezdu z Loun hrdě houpala na krku.

11_Nejmladší vlče s medailemi 12_Předškoláci

21_Svojsíkův závod Louny základní kolo - výsledková listina

Děkujeme spřáteleným institucím, které nám umožnili využít jedinečné prostory pro naši soutěž a gratulujeme nejlepším.
Franta Pošťák Pospíšil, skauti Louny

06_Zahájení - taktika
05_Zahájení - zápis08_Kólie nastupují
07_Uplavané dopisy v košíku

09_Výběr správného dopisu
10_Vázání ve výšce

13_vyhlášení družinky
14_Vyhlášení

15_Sladká odměna
31_Průvodka závodem